Back
BackToMain
PrevMode
Mode

ארועים

אנחנו ביוטיוב

חדשות ועדכונים

הרשמה למכללה

ההרשמה למכללה לשנתון יג' בעיצומה

לפרטים ניתן ליצור קשר עם עודד נחמה מנהל המכללה:

0506270466

מערכת שעות מעודכנת

מערכת שעות מעודכנת:

למידים והורים יקרים מערכת שעות מעודכנת להורדה

פייסבוק

יש לנו דף פייסבוק..כולכם מוזמנים לעשות לנו לייק:אורט ימי אשדוד

קמחה דפסחא

ציאה לשיפוץ בתי קשישים ועזרה בבית תמחוי לקראת הפסח

חדש ברשת אורט

אורט ישראל

אורט אביב